Förslag till föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronaviruset

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-8967-2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 20 november 2020 med angiven svarstid den 23 november 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

coronavirus