Förslag till nya föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.16-07640/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.