Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala trafikföreskrifter på väg 140 Oscarsstenen och Västerhejde skola

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.