Remissvar avseende Inspektionens för arbetslöshets-försäkringen förslag till föreskrifter (IAFFS 2011:3) om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Förslag till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Remissvar avseende förslag om föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring, elektronisk överföring och arbetslöshetskassor

Rubricerade föreskrifter, ert diarienummer 2009/572, har remitterats till Regelrådet Förslagen medför såvitt kan bedömas inte några effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Alla nyheter