Länstyrelsens i Gotlands län förslag till sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Gotlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsens i Gotlands län förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsningar på väg 699, Fårö

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förslag till föreskrifter om förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förslag till föreskrifter om förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till naturreservatsbildning i Långmon, Sollefteå kommun

Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till naturreservatsbildning i Långmon, Sollefteå kommun Rubricerade ärende, diarienummer, 511-12150-08, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter