Förslag till föreskrifter om identitetskontroll vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024 och föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

Remissen innehåller Skatteverkets förslag till föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi. Av den föreslagna föreskriften om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt framgår följande: Av föreskrifterna framgår vilka uppgifter som den löpande bokföringen av mottagande och förbrukning av obeskattade alkoholvaror som anges i 10 kap 4 § lagen (2022:156) om... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skatteverkets-forslag-till-foreskrifter-om-skattebefriade-forbrukares-lagerbokforing-enligt-lagen-om-alkoholskatt-och-lagen-om-skatt-pa-energi/

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt respektive lagen om skatt på energi

I remissen ingår förslag till Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi, Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt samt Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt. I och med att de nya föreskrifterna träder i kraft ersätter de idag befintliga föreskrifter. Förslaget anges innebära att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skatteverkets-forslag-till-foreskrifter-om-upplagshavares-lagerbokforing-enligt-lagen-om-tobaksskatt-lagen-om-alkoholskatt-respektive-lagen-om-skatt-pa-energi/

Alla nyheter