Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Jämtlands län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län. Förslaget innebär att 7 vägsträckor upplåts till vägnätet för bärighetsklass 4 (BK4). Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 december 2022.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Gävleborgs län

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Gävleborgs län. Förslaget innebär att 6 vägsträckor upplåts till vägnätet för bärighetsklass 4 (BK4). Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 december 2022.

Alla nyheter