Förslag till föreskrifter om långa fordonståg i Kronobergs län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Trafikverkets förslag till föreskrifter för Skåne län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2022:23) om bärighetsklasser i Skåne län

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Trafikverkets förslag till föreskrifter för Blekinge län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2020:39) om bärighetsklasser i Blekinge län

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Trafikverkets förslag till föreskrifter för Kronobergs län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2021:25) om bärighetsklasser i Kronobergs län

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter