Förslag om hastighetsföreskrifter på väg 261, Stockholms län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E6.22 i Västra Götalands län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Kronobergs län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Uppsala län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter