Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 2755 i Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Värmlands, Västra Götalands och Hallands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.  

Förslag till nya hastighetsgränser på del av väg 645 i Jönköpings län

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 26 och 195 i Jönköpings län

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter