Remiss av Energimyndighetens insamling av statistik för fordonsgasleveranser

Remiss av Energimyndighetens insamling av statistik för fordonsgasleveranser Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.