Transportstyrelsens förslag på ändring av föreskrifter angående stabilitetskrav för MODU-enheter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.