Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremien

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2018:x) om elbusspremie.

Den föreslagna föreskriften innehåller bestämmelser om hur premien ska betalas ut, vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven i förordningen (2016:836) om elbusspremie samt preciseringar av vad som avses med närmast jämförbara buss med förbränningsmotor enligt förordningen och vad som menas med att laddhybrider ska köras huvudsakligen på el.

Det anges att föreskriften föreslås träda i kraft under 2018.

Taggar:

elbusspremie