Styrdokument

Regelrådets stödjande och utbildande verksamhet för kommittéer, departement och myndigheter har övergått till Tillväxtverket, Utbildning och råd

För dig som arbetar i en kommitté eller utredning i regeringskansliet

Kommittéservice har en återkommande kommittéutbildning där en del handlar om konsekvensutredningar när det gäller effekter för företag. Utbildningen hålls cirka tre gånger per termin. Regeringskansliet håller också i en utbildning i författningsskrivning.

För dig som arbetar på förvaltningsmyndighet

Tillväxtverket har en regelbundet återkommande utbildning i att skriva föreskrifter samt en utbildning om konsekvensutredningar.

Stöd i arbetet med konsekvensutredningar

Tillväxtverket lämnar också stöd till enskilda kommittéer och myndigheter när det gäller arbetet med konsekvensutredningar.