Förslag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Hanging washed swedish bank notes

Regelrådet har yttrat sig över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med föreskrifterna följer krav på registrerade fastighetsmäklare att genomföra riskbedömning och ta fram rutiner, övervaka och rapportera samt att bevara handlingar och uppgifter.

Här finns yttrande och förslag

Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremie

Regelrådet har granskat förslaget om elbusspremie. Förslaget innehåller bestämmelser om hur premien ska betalas ut och vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven om elbusspremie.

Här finns yttrande och förslag i sin helhet

Alla nyheter