Regelrådet välkomnar ny ordförande

Regeringen har fattat beslut om ny ordförande i Regelrådet från och med den 2 maj 2019. Den nya ordföranden Elisabeth Thand Ringqvist är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Elisabeth startade sitt första företag som 20-åring och är idag affärsängel och investerare i startups. Hon har en bakgrund som VD på Företagarna och konsult på McKinsey. Elisabeth var som politiskt sakkunnig hos näringsminister Maud Olofsson med och formade Regelrådet 2008.

Växande stöd till enmansföretag

Regelrådet har granskat Finansdepartementets konsekvensutredning till förslaget om förlängt växa-stöd till enmansföretag och ger godkänt på samtliga redovisningspunkter. Konsekvensutredningen uppfyller därmed kraven i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Förslaget avser en förlängning av stödet så att enmansföretag som anställer en första person ska få rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten, vilket innebär att bara ålderspensionsavgift ska betalas i högst 24 kalendermånader i följd.

Läs hela förslaget och yttrandet här

 

Alla nyheter