Aktuellt
Glad Påsk önskar Regelrådet!

2014-04-15

Glad Påsk önskar Regelrådet!

Kansliet är bemannat fram till kl 13.00 på Skärtorsdagen den 17 april.

Uppgiftslämnarutredningen fortsätter arbetet med företagens uppgiftskrav

2014-04-02

UppgiftslämnarutredningenUppgiftslämnarutredningen inleder nu en dialog med de kartläggande myndigheterna kring hur sammanställningen bäst kan uppdateras och kvalitetssäkras som ett led i en löpande förvaltning. Utredningens arbete kan följas via utredningens webbplats.

Enligt överenskommelse gick förvaltarskapet över existerande kartläggning över till utredningen den 1 april 2014. Den version av kartläggningen som legat till grund för Bolagsverkets slutrapport kommer även fortsättningsvis att vara tillgänglig på Bolagsverkets webbplats. Läs mer här.

Världsbanken om svenskt företagsklimat

2014-03-21

Rapport från Varldsbanken_Sida_003Världsbanken har på regeringens uppdrag genomfört en studie över företagsklimatet i Sverige. Den första delen av rapporten presenterades på ett seminarium i mars. Augusto Lopez-Claros från Rapport från Världsbanken förklarade bland annat att Sverige klarar sig bra men att det finns utrymme för förbättringar. Magnus Henrekson, IFN, kommenterade rapporten och förklarade sig nöjd med att regeringen nu ska tittar närmare på personaloptioner – för att underlätta för nystartade företag. Han ser skolan som den mest bekymmersamma sektorn för en fortsatt positiv utveckling.

Läs rapporten här (pdf 2 MB)

Beräkningsutbildning för konsekvensutredningar 5 maj

2014-03-07

utbildning inbjudanRegelrådet har i samarbete med Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket på försök tagit fram en heldags utbildning om beräkningar kopplat till konsekvensutredningar.

Många regelgivare har uttryckt att det finns ett behov av utbildning som är fokuserad på de beräkningar som krävs enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

På prov hålls därför en första utbildning riktad till de som genomgått Tillväxtverkets grundutbildning i konsekvensutredningsarbete.

Regelrådets kansli bidrar med ett pass som kommer att behandla beräkning av regelkostnader för företag, både administrativa och andra.

Inbjudan samt vilka förkunskaper som krävs hittar du här

Årsrapport från Regulatory Policy Committee

2014-03-05

RPC årsrapportRegelrådets engelska motsvarighet Regulatory Policy Committee, RPC har släppt sin årsrapport för år 2013.

I rapporten konstateras, i likhet med Regelrådets årsrapport för år 2013 om svenska konsekvensutredningar, att kvaliteten på de engelska konsekvensutredningarna för första gången har sjunkit.

Läs rapporten i sin helhet här

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådet är en statlig kommitté som arbetar med att förenkla företagens vardag. Vi är oberoende och har en rådgivande funktion till myndigheter och departement.  Vi granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företag. Vi tittar också på om konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda.

Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


Utbildning och stöd

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Vi håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildningar på gång:

Beräkningsutbildning den 5 maj och Grundläggande utbildning om konsekvensutredningar den 13 maj (i samarbete med Tillväxtverket).

Kontakta oss på: regelradet@regelradet.se

Här kan du hitta mer information om Regelrådets utbildning och stöd

Regelrådet i media