Aktuellt

Kommissionsordförande Juncker presenterar ny kommissionär med ansvar för Better Regulation

2014-09-12

Den 10 september presenterade den tillträdande kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker hur han formerar sin kommission. En viktig nyhet är inrättandet av en s.k. förste vice ordförande med ansvar för bl.a. Better Regulation. Det är den nuvarande nederländska utrikesministern Frans Timmermans som blivit utsedd till posten och som ska se till att varje förslag från kommissionen verkligen är nödvändig och respekterar subsidiaritetsprincipen. Kommissionens förste vice ordförande kommer att arbeta nära övriga kommissionärer för att se till att agendan för Better Regulation genomförs.

För att läsa kommissionens pressmeddelande, se här.

För att läsa mer om upprdaget som förste vice ordförande, se här.

RegwatchEurope presenterar sin skrivelse A Smart Agenda for the New European Commission

2014-09-12

Den 10 september anordnade Regelrådet tillsammans med sina fyra systerorganisationer i RegwatchEurope ett frukostseminarium i Europaparlamentet i Bryssel. Vid seminariet presenterade RegwatchEurope sitt nyskrivna positionspapper adresserat till den nya kommissionen. RegwatchEurope välkomnar och uppmuntrar i sin skrivelse den ambition i arbetet om Smart Regulation som kommissionsordförande Juncker annonserat och framför bl.a. följande punkter:

  • Att alla typer av kostnader som leder till ökad regelbörda för företag, och särskilt små och medelstora företag, ska uppmärksammas
  • Att ett oberoende granskningsorgan inrättas som granskar och utvärderar kvaliteten på konsekvensutredningar inom EU.

På frukostseminariet deltog tillsammans med RegwatchEurope ett tiotal EU-parlamentariker, tjänstemän från parlamentet och kommissionen, Business Europe och andra företrädare för näringslivet, i diskussioner om hur agendan för Smart Regulation kan och bör utvecklas.

För att läsa skrivelsen samt mer om RegwatchEurope, se här.

 

 

Näringsminister Annie Lööf kommenterar Regelrådets verksamhet

2014-09-09

Debattinlägget i SvD:s Brännpunkt den 8 september på temat att regelbördor och byråkrati måste stoppas diskuterar delvis Regelrådets verksamhet. I inlägget framgår att författarna vill se en samlad vision i näringspolitiken med fokus på regelförenkling, högkvalitativa konsekvensanalyser och ett granskningsorgan med rätt att stoppa lagstiftning som bedöms ha stora negativa konsekvenser för företag.

I sin replik till gårdagens debattinlägg om att regelbördor och byråkrati måste stoppas tar näringsminister Annie Lööf upp Regelrådets verksamhet och det faktum att rådet ska bli permanent. Enligt näringsministern presenteras beslutet att Regelrådets verksamhet ska bli permanent som en åtgärd som ska underlätta att både starta och driva företag i Sverige. Regelrådet fyller enligt näringsministern en viktig funktion i arbetet med att förenkla företagens vardag.

För att se debattinlägget om att regelbördor och byråkrati måste stoppas, se här.

För att se näringsministerns replik, se här.

 

 

Regelrådet får koreanskt besök

2014-08-25

Idag besöktes Regelrådets kansli av The Korean Legislation Research Institute (KLRI). KLRI är ett statsfinansierat forskningsinstitut som bedriver forskning i syfte att förbättra den koreanska lagstiftningen. Forskningen utförs dels genom studier av lagstiftningsprocesser i länder runt om i världen. Kansliets chef Christina Fors och kommittésekreterare Gustaf Molander tog emot de koreanska besökarna och gav en presentation om Regelrådet och dess verksamhet.Image1

Andrea Femrell ny VD på NNR

2014-07-02

Andrea Femrell kommer att tillträda som VD för Näringslivets Regelnämd den 1 september. Andrea har arbetat som sakkunnig på NNR sedan 2006 och dessförinnan på Svenskt Näringsliv med inre marknadsfrågor och tekniska handelshinder. Han ersätter den tidigare VD:n Jens Hedström som blir ny chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Läs mer här.

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådet är en statlig kommitté som arbetar med att förenkla företagens vardag. Vi är oberoende och har en rådgivande funktion till myndigheter och departement.  Vi granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företag. Vi tittar också på om konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda.

Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


Utbildning och stöd

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Vi håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Kontakta oss på: regelradet@regelradet.se

Här kan du hitta mer information om Regelrådets utbildning och stöd

För kommittéer

Utbildning i konsekvensanalysarbete arrangeras av kommittéservice, i samarbete med bland annat Regelrådet, den 4/9, 7/11 samt 5/12.
För mer information, klicka här.

Regelrådet i media