Förslag om Tillstånd till offentlig danstillställning

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen i promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) och bedömt att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven. I promemorian föreslås att dagens absoluta tillståndskrav för danstillställningar ersätts med en riskbaserad bedömning av om tillstånd behövs. I bedömningen kommer faktorer som besöksantal och alkoholservering vägas in.

Här finns yttrande och förslag