Ändrade tillstånds-bestämmelser för räkfiske i Skagerrak och Kattegatt

Regelrådet har yttrat sig över förslag till ändring av kvotperioden för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt som innebär att den nya kvotperioden ska sträcka sig från den 1 juli till den 30 juni i stället för att baseras på kalenderåret. Detta uppges medföra behov av justeringar gällande infiskningskrav för att få förnyat fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt nästkommande förvaltningsperiod samt när på året överlåtelser av fiskemöjligheter tidigast får ske mellan samtliga tillståndshavare.

Läs hela Regelrådets yttrande här