En mer likvärdig skola

Regelrådet har granskat betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Remissen innehåller bland annat förslag till ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare deltar och där alla skolor, både kommunala och fristående liksom sameskolan, är valbara.

Läsa hela yttrandet och förslaget här