Säkerhetsmärkning på förpackningar av tobaksvaror

Regelrådet har yttrat sig över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror. I förslaget regleras vilka säkerhetsdetaljer som ska användas vid märkning av tobaksvaror.

Här finns yttrande och förslag.