Nya föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Regelrådet har yttrat sig över förslaget om nya föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Enligt förslaget ska det finnas lättillgänglig information omtrafikstörningar på transportörens webbplats, liksom information om resenärers rättigheter enligt innehåll som specificeras i bilaga till föreskriften. Det ska finnas en hyperlänk till informationsmeddelanden i nära anslutning till informationen om trafikstörningar.

Vidare ska det finnas lättillgänglig information om allmänna avtalsvillkor på webbplatsen. Det ska dessutom finnas tillgänglig information om biljettpriser, tidtabeller och linjesträckningar och i samband med ändring av tidtabell eller linjesträckning ska transportören särskilt informera om detta. Vidare ska det finnas information om tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser enligt en specificerad lista på 14 punkter. Information ska även finnas avseende möjlighet att medföra cyklar och villkor för det samt information om hur transportören kan kontaktas.

Läs hela yttrandet och förslaget här