Regelrådets årsrapport 2021

Nu har Regelrådet lämnat sin årsrapport för 2021 till Näringsdepartementet. I rapporten framgår att resultatet avseende konsekvensutredningarnas kvalitet har förbättrats totalt sett, från en andel godtagbara konsekvensutredningar på 53 procent år 2020 till en andel på 58 procent år 2021. Resultatet varierar dock mycket mellan olika regelgivare.

Läs rapporten här