Skattelättnad för arbetsresor

Yttrande över förslag som syftar till att ändra nu gällande reseavdrag. Förslaget går ut på att reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas och att en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) införs.

Läs hela yttrandet och förslaget här