Skattereduktion för installation av grön teknik

Regelrådet har yttrat sig över förslag till lag om ändring i lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik. En höjning förslås av skattereduktionen för installation av grön teknik, det så kallade gröna avdraget, så att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. Läs hela yttrandet här