Växande stöd till enmansföretag

Regelrådet har granskat Finansdepartementets konsekvensutredning till förslaget om förlängt växa-stöd till enmansföretag och ger godkänt på samtliga redovisningspunkter. Konsekvensutredningen uppfyller därmed kraven i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Förslaget avser en förlängning av stödet så att enmansföretag som anställer en första person ska få rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten, vilket innebär att bara ålderspensionsavgift ska betalas i högst 24 kalendermånader i följd.

Läs hela förslaget och yttrandet här