Yttrande över Finansdepartementets promemoria: Förlängt växa-stöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en förlängning av det så kallade växa-stödet så att enmansföretag som anställer en första person ska få rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten vilket innebär att bara ålderspensionsavgift ska betalas i högst 24 kalendermånader i följd.

Förslaget medför en ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017 – 2021. Lagen är därmed tillfällig och gäller till och med år 2021.

Taggar:

växa-stöd