Ändrade regler för vattenskoter

Regelrådet har yttrat sig över remiss om ändrade regler för vattenskoter (SOU 2022:49). I korthet föreslås följande. Vattenskoterförordningen ska upphävas. Det ska införas ett generellt förbud som innebär att det är förbjudet att använda vattenskoter i naturreservat om inte annat framgår av föreskrifterna som gäller för reservatet eller i allmän farled. Läs Regelrådets yttrande i sin helhet här.