Förslag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regelrådet har yttrat sig över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med föreskrifterna följer krav på registrerade fastighetsmäklare att genomföra riskbedömning och ta fram rutiner, övervaka och rapportera samt att bevara handlingar och uppgifter.

Här finns yttrande och förslag