Förslag om kemiska produkter och biotekniska organismer

Yttrande över förslaget som avser ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Det föreslås att det ska krävas ett särskilt tillstånd för privatpersoner för att använda frätande propplösare.

Läs hela yttrandet här