Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer så att det ska krävas ett särskilt tillstånd för privatpersoner för att använda frät-ande propplösare.

Det bakomliggande förslaget

Förslag