Säkra besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Regelrådet har yttrat sig över de nya föreskrifterna om säkra besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin,

De nya föreskrifterna kompletterar och specificerar ett antal bestämmelser i Socialtjänstlagen och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs yttrandet och vad det innebär här