Ålderskrav vid framförande av vattenskoter

Rubricerade ärende, diarienummer N2018/03981/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

vattenskoter