Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.