Ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (2009:83) om behörigheter för djurhälsopersonal

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.