Yttrande över Förslag till nya föreskrifter om veterinärers skyldighet att lämna uppgifter om ordinerade antimikrobiella läkemedel

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som avser reglera vilka uppgifter en veterinär ska vara skyldig att rapportera till Jordbruksverket när de ordinerar antimikrobiella läkemedel samt när och hur sådan rapportering ska ske. Föreskrifterna föreslås ha följande innehåll: Vilka uppgifter en veterinär ska lämna. Läkemedlets namn, styrka och mängd Till vilken djurkategori läkemedlet har använts, samt På vilken anläggning läkemedlet har... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-veterinarers-skyldighet-att-lamna-uppgifter-om-ordinerade-antimikrobiella-lakemedel/

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2023:1). Förslaget innebär en skyldighet för jordbrukare att lämna uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla EU:s krav på statistik om strukturen i jordbruket[1]. [1] EU:s krav på strukturundersökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1091 av den 18 juli 2018... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-statistisk-undersokning-av-strukturen-i-jordbruket/

Tilläggsremiss – förslag till nya föreskrifter om stöd till biodlingsföretag

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Tilläggsremiss om förslag till föreskrifter om direktstöd och grundvillkor

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter