Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för kött av fårrasen gotländska gutefår med beteckningen ”Hånnlamb”

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.