Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.