Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om kassodling av fisk (AFS 1989:8)

Remissen innehåller endast förslag till upphävande av allmänna råd, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.