Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7)

Regelrådets granskning omfattar inte konsekvensutredningar vid införande eller upphävande av allmänna råd. Rubricerat ärende innehåller endast förslag till upphävande av allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.