Arbetsmiljöverkets förslag tillföreskrifter om förbud att marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.