Arbetsmiljöverkets remiss av förslag till föreskrifter med sanktionsavgifter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Föreskriftsförslag (pdf 589 KB)