Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19 (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2020/00750/Me, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 19 maj 2020 med angiven svarstid den 26 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

covid 19