Betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33)

Det remitterade betänkandet innehåller förslag till förordningar med instruktion för fyra nya myndigheter. Ett genomförande av dessa förordningar medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.