Betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)

Statsstödsutredningens betänkande innehåller överväganden inom tre olika delområden, olagligt statsstöd, redovisningen av statsstöd samt den kommunala självkostnadsprincipen. Utredningens huvudförslag är en ny lag som ska ersätta lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Dessutom föreslår utredningen en ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen) som har antagits för att genomföra Europeiska kommissionens direktiv 80/723 (transparensdirektivet) samt följdändringar i lagen (1971:417) om marknadsdomstol och ett stort antal förordningar. Utredningen föreslår inte någon ändring beträffande den kommunala självkostnadsprincipen.

Taggar:

statsstöd