Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

Rubricerade ärende, diarienummer AD 1167/2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig.