Boverkets föreskrifter om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.