Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Regelrådet sammanträder nästa gång den 8 juni 2016. Då vår förfrågan om förlängd svarstid till detta datum inte varit möjlig för er att tillmötesgå, saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.