Boverkets förslag till allmänna råd om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 1802/2013, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.