Boverkets förslag till allmänna råd om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 1802/2013, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()