Boverkets förslag till ändrade föreskrifter (2011:12) om hissar m.m.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Hissar