Boverkets förslag till ändring i föreskrifter om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

Det framgår av rubricerad remiss att Boverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att förslaget inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.

Taggar:

installatörer