Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsskydd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 1 december 2016 med angiven svarstid den 12 december 2016 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.