Boverkets rapport Exempel på reglering av byggnadsverkets höjder och våningstal

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.