Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/00314/DL, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.